Porez na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2021
Članak:
Porez na dobitak
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog poreza na dobitak. Iskazivanje plaćenih predujmova i obračuna poreza na dobitak i pri paušalnom i pri „redovnom“ oporezivanju je istovrsno. Razlike nastaju samo u okolnosti kada kod „redovitog“ oporezivanja nije godišnja obveza poreza na dobitak utvrđenja u roku koji omogućuje njezino pravodobno uključivanje u financijske izvještaje za tekuću izvještajnu godinu. Naime, ne podudaraju se krajnji rok obračuna poreza na dobitak i krajnji rok predaje financijskih izvještaja za izvještajnu godinu za koju se utvrđuje obveza poreza na dobitak.

  1. Paušalni porez na dobitak
  2. Porez na dobitak na temelju  razlike prihoda i rashoda
Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #PaušalnoOporezivanje