Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2020. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2021
Članak:
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2020. godinu
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna
  3. Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka i gubitka za 2020. godinu
  4. Zaključna knjiženja u vezi s prihodima
  5. Razlika prihoda i rashoda te utvrđivanje računovodstvenog dobitka (gubitka)
  6. Primjer sastavljanja Računa dobitka i gubitka za 2020. godinu
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #RDG