Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Primjena izmijenjenih propisa u 2024. i sastavljanje GFI, trajanje 290 min
Utorak, 06.02.2024.

Autori:
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

PrGO - 1.2024, str. 32
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka i ...

rrif - 8.2023, str. 36
Računovodstvo ulaganja u druge subjekte prema modelu fer vrijednosti i ostali sveobuhvatni dobitak (FVOCI)
Autor: Dr. sc. Vinko BELAK

MSFI 9 uvodi pojam ostalog sveobuhvatnog dobitka i primjenu modela fer vrijednosti kroz ostali sveobuhvatni dobitak Nažalost MSFI 9 je ...

Snimka webinara
Najmovi nekretnina - računovodstveno i porezno motrište, trajanje 185 min
Četvrtak, 15.06.2023.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice

rrif - 3.2023, str. 37
Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2022. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Za kalendarsku godinu 2022 godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike i druge potrebe poduzetnici sastavljaju u kunama i dostavljaju FINA ...

Snimka webinara
GFI i obrazac PD za mikro i male poduzetnike za 2022. godinu, trajanje 207 min
Ponedjeljak, 20.02.2023.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

PrGO - 1.2023, str. 32
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka i ...

rrif - 3.2022, str. 19
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Narodnim novinama br 22 22 od 23 veljače 2022 godine objavljen je Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o rokovima ...

PrGO - 1.2022, str. 30
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Uvod Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka i ...

Vijesti
Iskazivanje internih prihoda
Petak, 25.06.2021.

U poslovnoj praksi poduzetnici su često u dvojbi trebaju li pri korištenju vlastitih proizvoda roba i usluga za vlastite potrebe ...

Vijesti
Zatvaranje (likvidacija) obrta obveznika poreza na dobit
Četvrtak, 06.05.2021.

Obrtnik obveznik poreza na dobitak u pravnom je smislu fizička osoba koja obavlja djelatnost prema rješenju nadležnoga županijskog ureda odnosno ...

rrif - 4.2021, str. 19
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove se godine u dva stručna članka u našem časopisu bavimo područjem izvještavanja za potrebe statistike i javne objave ...

PrGO - 1.2021, str. 39
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Uvod Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka i gubitka ...

PrGO - 1.2021, str. 2
Financijska izvješća za 2020. godinu

U posebnom prilogu uz RRiF br 1 21 donosimo cjelovit materijal o izradi i predaji financijskih i poreznih izvješća za ...

rrif - 11.2020, str. 162
Prezentiranje financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

IASB predlaže promjenu prezentiranja financijskih izvješća Promjene se predlažu u Računu dobitka i gubitka i bilanci Promjene u prezentiranju ...

rrif - 9.2020, str. 58
Prihodi od uporabe vlastitih proizvoda i usluga u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U okviru internih prihoda na temelju upotrebe vlastitih proizvoda i usluga koji se iskazuju na posebnoj poziciji u Računu ...

rrif - 8.2020, str. 70
Gubitak s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Trgovačka društva kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj obvezni su do kraja kolovoza 2020 godine dostaviti svoje godišnje financijske ...

rrif - 3.2020, str. 45
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ovaj članak sadržajno se nastavlja na članak Predaja godišnjih financijskih izvještaja u FINA u i detaljnije obrađuje sadržaj financijskih ...

PrGO - 1.2020, str. 46
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna 3 Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka ...

rrif - 4.2019, str. 49
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.

Predaja godišnjih financijskih izvješća putem aplikativnog softvera u FINA u ima svoja posebna pravila kojih se treba pridržavati prilikom ...

rrif - 3.2019, str. 26
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove godine najkasnije do 30 travnja poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike ...

rrif - 3.2018, str. 48
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove godine najkasnije do 30 travnja poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike ...

rrif - 3.2017, str. 13
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ove godine najkasnije do 30 travnja poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na ...

rrif - 2.2017, str. 139
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2016. godinu u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove ćemo se godine osvrnut na posebnosti kod sastavljanja godišnjeg obračuna za poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost One ...

rrif - 2.2017, str. 55
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike

Financijska izvješća za poslovnu godinu sastavljaju svi poduzetnici koji vode knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu Neki poduzetnici ...

rrif - 1.2017, str. 85
Godišnji obračun neporeznih davanja i sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2016. godinu (PD)

Ove godine imamo izvanrednu situaciju u redoslijedu prikazivanja građe koja se odnosi na sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća ...

rrif - 3.2016, str. 17
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Najkasnije do 31 ožujka poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na Obrascu GFI POD ...

rrif - 3.2015, str. 21
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2014.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove godine najkasnije do 31 ožujka poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na ...

Vijesti
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2013.
Četvrtak, 20.03.2014.

Najkasnije do 31 ožujka poduzetnici su obvezni dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na Obrascu GFI ...

rrif - 3.2014, str. 20
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2013.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Najkasnije do 31 ožujka poduzetnici su obvezni dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na Obrascu ...

Vijesti
Zablude oko reinvestiranja dobitka
Četvrtak, 14.03.2013.

Brojne su kombinacije koje se pojavljuju u praksi u vezi s reinvestiranjem dobitka pa tako i kad se ukupni bruto ...

rrif - 3.2013, str. 39
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2012.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.

Iako je Državni zavod za statistiku ukinuo kvartalno statističko istraživanje poduzetnika i financijskih institucija u 2013 i dalje u smislu ...

rrif - 1.2013, str. 107
V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2012.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.

1 Uvod 2 Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna 3 Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka ...

Vijesti
Krajnji rokovi za predaju statističkih, poreznih i financijskih izvješća
Ponedjeljak, 15.10.2012.

Krajnji rokovi za predaju statističkih poreznih i financijskih izvješća u 2012 1 do 31 ožujka trebaju predati statistička izvješća na ...

Vijesti
Smanjenje predujma poreza na dobit zbog reinvestiranja već u 2012.
Utorak, 18.09.2012.

U poslovnoj praksi dogodilo se nešto za što su svi porezni savjetnici dali odgovor kako je preuranjeno odnosno da nema ...

Vijesti
Predaja GFI-a za statističke potrebe
Četvrtak, 29.03.2012.

Propisana je obveza dostave FINA i godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za potrebe statistike do 31 ožujka Poduzetnici osim bilance i ...

rrif - 3.2012, str. 51
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2011. u Finu
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

Autor obrađuje pitanja načina obrazaca rokova i namjene godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe i za potrebe javne objave U ...

rrif - 3.2012, str. 37
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici su do 31 ožujka o g obvezni u FINA u dostaviti godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike Osim bilance ...

Vijesti
Ispravak u časopisu RRiF 1/12.
Ponedjeljak, 02.01.2012.

U članku IV Sastavljanje Računa dobitka i gubitka u RRiF u br 1 12 naknadnim korekcijama redakcije došlo je do ...

rrif - 1.2012, str. 61
IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2011.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna 3 Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka ...

rrif - 3.2011, str. 44
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2010.
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

U članku su detaljno opisani obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja namjena i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja dokumentacija koju obveznici ...

rrif - 3.2011, str. 30
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici su do 31 ožujka o g obvezni u FINA u dostaviti godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike Osim bilance ...

rrif - 2.2011, str. 15
Bilješke uz financijske izvještaje za male poduzetnike
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, mr. sc., ovl.rač., ovl.rev., prof.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Bilješke uz financijska izvješća sastavni su dio kompleta financijskih izvješća velikih srednjih i malih trgovačkih društava kao i konsolidiranih financijskih ...

rrif - 1.2011, str. 75
V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2010.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna 3 Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2010. godinu
Srijeda, 15.12.2010, 410-01/10-01/2476

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2010, str. 47
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2010.
Autori: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Na kraju smo još jedne poslovne godine Kako u našem poslu opreza nikad dovoljno preporučuju se provjere nekih poslovnih promjena ...

rrif - 12.2010, str. 21
Promjena strukture i sadržaja godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Potreba usklađenja odnosno modernizacije godišnjih financijskih izvještaja prema određenjima MRS a 1 Prezentiranje financijskih izvještaja Nar nov br 8 10 ...