Prihodi od uporabe vlastitih proizvoda i usluga u graditeljstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Prihodi od uporabe vlastitih proizvoda i usluga u graditeljstvu
Stranica:
58.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U okviru „internih prihoda“ na temelju upotrebe vlastitih proizvoda i usluga koji se iskazuju na posebnoj poziciji u Računu dobiti i gubitka, javljaju se i prihodi od uporabe vlastitih proizvoda i usluga u graditeljstvu. Te prihode prikazuju oni poduzetnici koji obavljaju građevinsku djelatnost za potrebe tržišta, ali iznimno u pojedinim slučajevima neprodane građevinske objekte izuzimaju za potrebe svoga trgovačkog društva ili u vlastitoj režiji obavljaju tekuće i investicijsko održavanje svojih nekretnina. U ovom članku pišemo o posebnostima internih prihoda u graditeljstvu s računovodstvenog i poreznog motrišta.

  1. Uvod
  2. Prihod od uporabe vlastitih proizvoda i usluga u graditeljstvu
  3. Zaključak
Hashtags:
#Graditeljstvo, #HSFI6, #InterniPrihodi, #MRS16, #Računovodstvo, #RačunovodstvoGraditeljstva, #RDG