Povrat i zamjena imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Povrat i zamjena imovine
Stranica:
59.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se povrat dugotrajne nefinancijske imovine u godini koja je različita od godine njezine kupnje te zamjena dugotrajne nefinancijske imovine unutar općeg proračuna.

Prijeporno je treba li za povrat dugotrajne nefinancijske imovine i novaca što ga prati odobriti prihode ili rezultat poslovanja, a pri zamjeni dugotrajne nefinancijske imovine unutar općeg proračuna treba li koristiti račun promjene u obujmu imovine ili vrijednosti imovine.

  1. Povrat dugotrajne nefinancijske imovine za koju je utvrđeno da je neispravna u obračunskom razdoblju koje je iz razdoblja njezina stjecanja
  2. Zamjena dugotrajne imovine unutar općeg proračuna
Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #ProračunskoRačunovodstvo