Razvojne strategije i nerecipročni prihodi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Razvojne strategije i nerecipročni prihodi
Stranica:
63.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi se sastavljanje razvojne strategije i uključivanje nerecipročnih prihoda koji su primljeni u sljedećem obračunskom razdoblju, a potrebno ih je uključiti u prihode izvještajnog razdoblja.

Izrada razvojne strategije za razdoblje dulje od godinu dana smatra se dugotrajnom nefinancijskom imovinom.

Kada se nerecipročni prihodi moraju uključuju u izvještajno razdoblje iako su naplaćeni u sljedećem izvještajnom razdoblju, postavlja se pitanje treba li ih možda odgoditi.

  1. Razvojne strategije
  2. Nerecipročni prihodi ako su izvorno bili odgođeni
Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #NefinancijskaImovina, #NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo