Posebnosti kod utvrđivanja naknade plaće za vrijeme bolovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Posebnosti kod utvrđivanja naknade plaće za vrijeme bolovanja
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Sažetak:

Složenost izračuna i isplate naknade plaće tijekom privremene nesposobnosti / spriječenosti za rad ogledava se u velikom broju različitih primjera u praksi, koji i najiskusnije ponekad ostavljaju u dvojbi. Kako i koliko isplatiti? Na čiji teret? Primjenjuju li se ista pravila kod radnika i obrtnika? Utječe li ugovor o djelu na osnovicu za naknadu plaće? Na navedena i slična pitanja ovim člankom daju se odgovori, uz detaljna objašnjenja i praktične primjere.

  1. Uvod
  2. Određivanje osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja
  3. Staž osiguranja
  4. Ostvarivanje prava na naknadu plaće tijekom PNR-a
  5. Visina naknade plaće
  6. Rad kod više poslodavaca i bolovanje
  7. Ugovor o djelu i radni odnos
  8. Različiti radno pravni statusi u relevantnom šestomjesečnom razdoblju
  9. Ugovor o djelu i bolovanje
  10. Zaključak
Hashtags:
#Bolovanje, #NaknadaPlaće