Izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima
Stranica:
126.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Odredbama čl. 35.a – 35.k Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 115/16. – 121/19.) utvrđena je obveza i način izvješćivanja poreznih obveznika Poreznoj upravi i poreznih tijela unutar EU-a međusobno o prekograničnim aranžmanima. Rok za dostavu informacija je 30 dana od nekog od nastalih događaja u vezi s tim aranžmanima odnosno mjesec dana od isteka tromjesečja u kojemu su informacije postale dostupne. Obveznici izvješćivanja moraju izvijestiti Poreznu upravu i o prethodnim razdobljima o kojima su zakonski rokovi već istekli. Međutim, zbog dobro poznatih razloga (pandemija), Porezna je uprava odgodila te rokove.

  1. Obveza i rokovi izvješćivanja o prekograničnim aranžmanima
  2. Obveznici podnošenja izvješća
  3. Prekogranični aranžmani o kojima se podnose izvješća
  4. Način podnošenja informacija
  5. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #PrekograničniAranžman