II. Plaće - osnovice, stope poreza i prireza, doprinosi, uplatni računi i provedba ovrhe

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2021
Članak:
II. Plaće - osnovice, stope poreza i prireza, doprinosi, uplatni računi i provedba ovrhe
Stranica:
12.
Autor/i:
Autor:
Sažetak:

1. UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

1.1. PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE

1.2. DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE

1.2.1. Najniža i najviša osnovica za doprinose

1.2.2. Osnovica za obračun naknada, potpora i otpremnina korisnika državnog proračuna (tzv. proračunska osnovica)

1.2.3. Osnovice za izračun plaća za korisnike državnog proračuna i javne službe u 2021.

1.2.4. Pregled najnižih osnovica i načini obračuna poreza i doprinosa iz i na plaću za razdoblje 1994. – 2021.

1.2.5. Pregled osnovica, svota i stopa doprinosa za obvezna osiguranja za plaće i ostale slične primitke u 2021. godini

1.2.6. Beneficirani staž zaposlenika

1.3. OSOBNI ODBITCI

1.4. POREZ NA DOHODAK I PRIREZ

1.5. OBRAČUN PLAĆE

1.6. BLAGDANI I NERADNI DANI

1.7. PREGLED SATI RADA I RADNIH DANA U 2021.

1.8. NAKNADE PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA I DRUGE PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

1.9. OBRAČUN NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDNOŠĆU

2. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZE I PRIREZ IZ I NA PLAĆE

2.1. OZNAKE NA NALOZIMA ZA ISPLATU NETO PRIMITAKA

3. OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMITCIMA

4. STATISTIKA – PROSJECI PLAĆA

Hashtags:
#Doprinosi, #OvrhaNaPlaći, #Plaća, #Prirez, #UplatniRačuni