Zakonska zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu

Časopis: Pravo i porezi - 2.2021
Članak:
Zakonska zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu
Stranica:
78.
Autor/i:
Goran Topić , mag. iur.
Sažetak:

Autor u članku obrađuje temu radnopravnog uređenja i posebne zaštite položaja trudnica, roditelja i posvojitelja, dakle osoba koje se nalaze u posebnom fizičkom i emocionalnom stanju, odnosno koji moraju brinuti od svojoj djeci, što, između ostaloga, čini izazov u smislu usklađivanja privatnog i poslovnog života. Uređenje te materije predstavlja se kroz propise koji uređuju prava iz roditeljstva za zaposlene i samozaposlene roditelje (radnike), s posebnim naglaskom na Zakon o radu.

 1. Uvodne napomene
 2. Zaštita pri zasnivanju radnog odnosa i zaštita od nejednakog postupanja
 3. Zaštita privatnosti
 4. Zaštita za vrijeme trajanja radnog odnosa
 5. Pretpostavka rada u punom radnom vremenu
 6. Rodiljna i roditeljska prava – opći pregled
 7. Zaštita od otkaza
 8. Prestanak ugovora o radu
 9. Izvanredni otkaz radnika
 10. Pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove
 11. Prekršajne odredbe
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #ZaštitaOdOtkaza, #ZaštitaPrivatnosti, #ZaštitaTrudnihRadnica