Komentar menadžmenta uz financijske izvještaje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Komentar menadžmenta uz financijske izvještaje
Stranica:
114.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

Tijekom 2017. godine Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, u nastavku IASB, donio je odluku da će se aktivnije uključiti u šire izvještavanje poduzeća. Tako je preliminarno odlučeno da je IASB, kao organizacija stručnjaka za financijsko izvještavanje, u najboljem položaju da poveže financijske i nefinancijske informacije, a kao najpovoljniji način provedbe te odluke određeno je revidiranje Komentara menadžmenta, koji bi mogao preuzeti i funkciju ostalih područja informiranja korisnika financijskih izvještaja. Jedna od ključnih točaka koje treba riješiti ovim revidiranim standardom jest usklađenost između financijskih i ‘ostalih’ informacija koje poduzeće objavljuje.

  1. Uvod
  2. Osnovne odredbe
  3. Datum stupanja na snagu i status ovog standarda
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #IASB, #KomentarMenadžmenta