Komentar menadžmenta uz financijske izvještaje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Komentar menadžmenta uz financijske izvještaje
Stranica:
163.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

Preporuka je Odbora da ako se primjenjuju zahtjevi Komentara menadžmenta, društvo može tu činjenicu navesti u svojemu godišnjem financijskom izvještaju, iako u sastavljanju financijskih izvještaja ne primjenjuje MSFI-je.

  1. Pristup
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #IASB, #Menadžment