Dokapitalizacija d.o.o.-a i j.d.o.o.-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Dokapitalizacija d.o.o.-a i j.d.o.o.-a
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Povećati temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću (pa i j.d.o.o.-a) moguće je uplatama postojećih članova društva, uplatama novih osoba koja pristupaju društvu ili pak tako da se za to uporabe sredstva društva (kapitalna) ili pak kombinirano.

Temeljno pitanje za članove d.o.o.-a jest: Zašto povećavati temeljni kapital te koji razlozi i poslovni ciljevi upućuju na svrhu dokapitalizacije?

Za j.d.o.o. postoje objektivni razlozi dokapitalizacije jer Zakon o trgovačkim društvima postavlja ograničenja u raspolaganju s dobitkom zbog izdvajanja u pričuve pa dokapitalizacijom s minimalnih 10,00 kn na 20.000,00 kn prestaje obveza oblikovanja zakonskih pričuva.

Kod dokapitalizacije d.o.o.-a susrećemo se s pravno-bilančnim pitanjima, poreznim i računovodstvenim postupcima koji se rijetko pojavljuju pa ih treba objasniti, a o tome pišemo u nastavku članka.

  1. Pristup
  2. Načini povećanja temeljnog kapitala
  3. Povećanje temeljnog kapitala novčanim uplatama
  4. Dokapitalizacija pretvaranjem tražbine (zajmova) u temeljni kapital
  5. Pretvaranje kapitalnih pričuva u temeljni kapital
  6. Pretvaranje zadržanog dobitka i pričuva iz dobitka u temeljni kapital
  7. Unos imovine i tražbine u temeljni kapital
  8. Dokapitalizacija ulozima novih članova društva
  9. Knjiga poslovnih udjela
  10. Zaključak
Hashtags:
#Dokapitalizacija, #Kapital, #Rezerve, #TemeljniKapital, #ZadržaniDobitak