Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Dokapitalizacija d.o.o.-a i j.d.o.o.-a
Ponedjeljak, 06.09.2021.

Nakon osnivanja trgovačkog društva nitko više ne pita za temeljni kapital pa npr ni Porezna uprava To je tako kod ...

rrif - 9.2021, str. 32
Dokapitalizacija d.o.o.-a i j.d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Povećati temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću pa i j d o o a moguće je uplatama postojećih članova društva ...

rrif - 7.2021, str. 180
Unos nekretnine u kapitalne pričuve društva
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Unos nekretnine u imovinu društva s ograničenom odgovornošću d o o može se provesti unosom u temeljni kapital d o ...

Pitanja i odgovori
Od kada vrijedi povećanje temeljnog kapitala
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Članovi jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću donijeli su odluku da se iz zakonskih pričuva koje su oblikovane u proteklim razdobljima ...

pip - 3.2021, str. 121
Odgovori na pitanja pretplatnika

Dnevnice za rad na terenu Kada poslodavac isplaćuje svotu dnevnice za rad na terenu koja je viša od one ...

Pitanja i odgovori
Obveza za izdvajanje u zakonske pričuve kod j.d.o.o.-a
Petak, 18.09.2020.

Društvo Mapa j d o o dalje Društvo ostvarilo je u 2019 godini dobitak nakon oporezivanja u svoti od 50 ...

Pitanja i odgovori
Isplata dobitka pravnoj osobi
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Društvo s ograničenom odgovornošću isplaćuje zadržani dobitak iz 2017 i 2018 godine društvu osnivaču koje je 100 postotni vlasnik njegovih ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2019 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Tko će ...

rrif - 10.2019, str. 41
Računovodstvo kapitalnih pričuva u d.o.o.-u
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Kapitalne pričuve ili kako ih Zakon o trgovačkim društvima naziva rezerve kapitala vlastiti su izvor financiranja društva koji je ...

Sudska praksa
Davanje zajma za stjecanje vlastitih dionica
Petak, 14.09.2018.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Međunarodni prijevoz robe cestom
Ponedjeljak, 11.12.2017.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

rrif - 9.2017, str. 135
Kapitalno restrukturiranje u predstečajnom postupku
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

Stečajnim zakonom Nar nov br 71 15 dalje SZ određen je cilj predstečajnog postupka On se provodi da bi ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.03.2016.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2016 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Uvodnik Kad malo ...

Vijesti
Objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 11.09.2015.

U Narodnim novinama br 96 15 objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja dalje novi Pravilnik ...

Vijesti
Objavljeni su izmijenjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja
Ponedjeljak, 10.08.2015.

U Narodnim novinama br 86 15 objavljeni su izmijenjeni i dopunjeni Hrvatski standardi financijskog ozvještavanja dalje HSFI sukladno odredbi čl ...

rrif - 6.2014, str. 118
U Europskom parlamentu izglasana reforma revizije
Autor: Mato KARAČIĆ

U Europskom parlamentu izglasana reforma revizije Ograničenja revizije na 10 ili 14 godina Ograničenje za nerevizijske usluge Podržana reforma revizije ...

Mišljenja
Porezna olakšica za reinvestiranu dobit – ne s uplatama članova društva
Ponedjeljak, 29.04.2013, 410-01/13-01/708

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2013, str. 191
Revizija povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka i rezervi kapitala
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Izmjene Zakona o porezu na dobit omogućile su poduzetnicima smanjiti osnovicu poreza na dobitak za svotu reinvestiranog dobitka ostvarenog poslovanjem ...

rrif - 12.2012, str. 62
Osnivanje i poslovanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Osnivanje i poslovanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima omogućeno je osnivanje jednostavnih društava ...

pip - 10.2012, str. 29
Prikaz novela Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

U naš je pravni sustav uvršten novi institut nazvan jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću Riječ je o podobliku društva s ...

Pitanja i odgovori
ISPLATA DIVIDENDE – NA ŽIRO-RAČUN
Ponedjeljak, 26.07.2010.

Kakav je porezni status i kako se sada može isplatiti dobitak društva ostvaren u 2004 Može li se i dalje ...

Pitanja i odgovori
OBLIKOVANJE KAPITALNE PRIČUVE IZ ZAJMA
Petak, 16.07.2010.

Može li se zajam člana društva preoblikovati u kapitalnu pričuvu te postoji li mogućnost povrata – isplate tako oblikovane pričuve?

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.03.2010.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2010 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Uvodnik časopisa Paučina ...

Mišljenja
Porezni tretman pretvaranja revalorizacijske rezerve u temeljni kapital društva
Četvrtak, 04.03.2010, 410-10/09-01/4

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2010, str. 193
Osvrt na neke odredbe iz Novele ZTD-a od 13. studenog 2009.
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

Budući da je nemoguće komentirati i valorizirati 240 članaka izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima dalje ZTD u obliku ...

Mišljenja
Kamate na zajmove dioničara i članova društva
Četvrtak, 11.12.2008, 410-10/08-01/12

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2008, str. 46
Računovodstvo vlastitih udjela i trezorskih dionica
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

U prethodnom broju časopisa pojasnili smo vrijednost kapitala te oblikovanje i uporabu kapitalnih pričuva nastalih uplatama članova društva u neupisani ...

rrif - 10.2008, str. 22
Nastanak i uporaba kapitalnih pričuva
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Kapital kao najkvalitetniji izvor financiranja sastoji se od uloženog i zarađenog kapitala Uloženi kapital može biti upisani kapital i neupisani ...

rrif - 7.2008, str. 41
Računovodstveni postupci revalorizacije dugotrajne imovine
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina revalorizira se prema zahtjevima HSFI a 6 odnosno MRS a 16 i HSFI a 5 ...

Mišljenja
Porez na dobit pri podjeli društva – prijenos dugotrajne imovine koja je revalorizirana do fer vrijednosti
Utorak, 25.03.2008, 410-01/08-01/212

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 1.2008, str. 177
Nova Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Nova Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja Nar nov br ...

rrif - 1.2007, str. 87
VII. Sastavljanje bilance za srednje i velike poduzetnike
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Aktiva Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital Dugotrajna imovina stalna sredstva Kratkotrajna imovina Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata ...