Obveze isplatitelja kod obračuna prireza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Obveze isplatitelja kod obračuna prireza
Stranica:
103.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Obveznik podmirivanja poreza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje oporeziv dohodak koji podliježe oporezivanju prema izvoru dohotka (dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i drugi dohodak). Prirez se obračunava uz porez na dohodak koji možebitno propisuju jedinice lokalne samouprave za porezne obveznike s prebivalištem / uobičajenim boravištem na tom području.

Prebivalište odnosno uobičajeno boravište za potrebe obračuna prireza utvrđuju se Općim poreznim zakonom.

  1. Uvod
  2. Utvrđivanje prebivališta i boravišta prema Općem poreznom zakonu
  3. Obračun prireza na temelju podataka u poreznoj kartici
  4. Obračun prireza u slučaju obračuna poreza na dohodak nerezidentima
  5. Posebnosti podmirivanja prireza u ostvarivanju dohotka od iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
Hashtags:
#Boravište, #ObračunPrireza, #Prebivalište, #Prirez, #ZakonOPrebivalištu