Rizici u bankarstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Rizici u bankarstvu
Stranica:
140.
Autor/i:
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.
Sažetak:

Banke igraju višestruku ulogu u gospodarstvima većine država. U svakodnevnom poslovanju banke su izložene različitim vrstama rizika i rizičnih situacija. Negativne posljedice pojedine transakcije mogu višestruko nadmašiti pozitivne učinke koji se očekuju prilikom ulaska u neki posao. Glavni rizici s kojima se banke susreću u svojem poslovanju su kreditni rizik, operativni rizik, rizik likvidnosti i tržišni rizik, a o kojima autor pobliže piše u ovom članku.

  1. Glavne funkcije i značenje banaka u gospodarstvu
  2. Najznačajniji rizici u bankarskom poslovanju
  3. Zaključak
Hashtags:
#Bankarstvo, #KamatniRizik, #KreditniRizik, #Likvidnost, #RobniRizik, #TržišniRizik, #ValutniRizik