Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 9.2021, str. 140
Rizici u bankarstvu
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Banke igraju višestruku ulogu u gospodarstvima većine država U svakodnevnom poslovanju banke su izložene različitim vrstama rizika i rizičnih situacija ...

rrif - 9.2021, str. 137
Poslovanje na vremenski neograničeno razdoblje – bilješke uz financijske izvještaje
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Temeljna odluka koju menadžment mora donijeti u pripremi financijskih izvještaja primjenjujući MSFI jeve standarde jest hoće li ih sastaviti na ...

rrif - 7.2021, str. 180
Unos nekretnine u kapitalne pričuve društva
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Unos nekretnine u imovinu društva s ograničenom odgovornošću d o o može se provesti unosom u temeljni kapital d o ...

pip - 12.2020, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Oporezivanje dohotka u RH dugo se i stalno ističe kao primjer stranputice U javnosti i među pukom to se opravdava ...

rrif - 10.2020, str. 37
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Približavajući se kraju ove bremenite poslovne godine u kojoj mnogi poduzetnici imaju velike teškoće u održavanju likvidnosti i naplati ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.09.2020.

Objavljen je broj 10 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za listopad 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Lažna senzacija ...

Mišljenja
Oporezivanje primitaka člana uprave koji nije u radnom odnosu
Srijeda, 08.07.2020, 410-01/20-01/1475

Davatelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

pip - 6.2020, str. 56
COVID 19 – porezna pomoć za poduzetnike i zaposlenike u Njemačkoj
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Njemačka je Vlada radi podupiranja poduzetnika i zaposlenika u vrijeme pandemije korone omogućila višestruku poreznu pomoć Savezna je vlada 6 ...

rrif - 5.2020, str. 23
Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a i druge novosti u PDV-u prema Pravilniku o OPZ-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju COVID 19 a u sklopu donesenih mjera za pomoć gospodarstvu čiji je cilj ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Posebne mjere ...

Vijesti
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.

Temeljem Zakona o dopuni Općeg poreznog Zakona Nar nov br 42 20 donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika ...

pip - 4.2020, str. 33
Travanjske mjere vlade za pomoć gospodarstvu zbog koronavirusa, s posebnim osvrtom na izmjene OPZ-a
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Gospodarstvo je zbog nastavka pandemije koronavirusa nemogućnosti obavljanja djelatnosti u novonastalim uvjetima nelikvidnosti neostvarivanja prihoda i svih posljedica koje sa ...

pip - 4.2020, str. 27
Što donosi paket izmjena i dopuna turističkih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju koronavirusa a u sklopu Vladine pomoći gospodarstvu čiji je cilj rješavanje problema nelikvidnosti ublažavanje ...

rrif - 4.2020, str. 30
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Posljednjih mjeseci na globalnoj je razini prisutna pandemija pod nazivom Coronavirus COVID 19 Osim zdravstvenih i s time povezanih ...

Vijesti
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.

Zbog širenja nCoV bolesti COVID 19 i proglašenja pandemije te s obzirom na gubitak narudžbi ugovorenih poslova i tržišta u ...

rrif - 3.2020, str. 236
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene stambenih nekretnina u RH i EU u 3 Industrijska proizvodnja RH i EU a 4 ...

rrif - 2.2020, str. 245
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Industrijska proizvodnja RH i EU a 3 Potrošačke cijene u RH i EU u 4 Proizvođačke ...

rrif - 11.2019, str. 174
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Industrijska proizvodnja RH i EU a 3 Potrošačke cijene u RH i EU u 4 Proizvođačke ...

rrif - 10.2019, str. 211
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Industrijska proizvodnja RH i EU a 3 Potrošačke cijene u RH i EU u 4 Proizvođačke ...

rrif - 9.2019, str. 195
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Industrijska proizvodnja RH i EU a 3 Potrošačke cijene u RH i EU u 4 Proizvođačke ...

rrif - 8.2019, str. 111
Pokazatelji uspješnosti poduzetnika Hrvatske u 2018. godini po djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

U ovom su članku izvedeni pokazatelji likvidnosti zaduženosti obrtaja i dana naplate kratkotrajnih potraživanja te ukupni prihodi po zaposlenom ...

rrif - 7.2019, str. 208
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU a 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU u 4 Industrijska ...

rrif - 7.2019, str. 173
Prava članova uprave za vrijeme korištenja bolovanja i roditeljskih dopusta
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Obaveza osiguranja članova uprave omogućava članu uprave i korištenje određenih prava iz područja obveznih osiguranja pravo na zdravstvenu zaštitu ...

rrif - 6.2019, str. 209
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU a 4 Industrijska ...

rrif - 5.2019, str. 171
Upravljanje kamatnim rizikom kreditnog portfelja
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Kamatni rizik uz likvidnosni rizik a uz valutni rizika predstavlja znatan rizik koji može imati negativne posljedice u slučaju ...

rrif - 4.2019, str. 224
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Opći pregled Kretanje bruto domaćeg proizvoda hrvatske i zemalja EU 28 od 2014 do 2018 godine Cijene u RH ...

rrif - 3.2019, str. 249
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU a 4 Industrijska ...

rrif - 2.2019, str. 215
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Industrijska proizvodnja RH i EU a 4 Građevinarstvo RH ...

rrif - 1.2019, str. 222
Gospodarska kretanja u RH i EU-u krajem 2018. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU a 4 Industrijska ...

rrif - 12.2018, str. 244
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU a 4 Industrijska ...

rrif - 11.2018, str. 233
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU a 4 Industrijska ...

rrif - 10.2018, str. 173
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU a 4 Industrijska ...

rrif - 9.2018, str. 201
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU u 4 Industrijska ...

rrif - 8.2018, str. 223
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Poljoprivredna proizvodnja 3 Cijene u RH i EU u 4 Proizvođačke cijene industrije RH i EU ...

rrif - 8.2018, str. 146
Financijska uspješnost poduzetnika Hrvatske u 2017. godini prema djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

Za donošenje određenih poslovnih odluka važan je pojedini tip pokazatelja U jednom će slučaju to biti pokazatelj kojim se ...

rrif - 7.2018, str. 250
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU u 4 Industrijska ...

rrif - 6.2018, str. 230
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije u RH i EU u 4 ...

rrif - 5.2018, str. 249
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU a 4 Industrijska ...

rrif - 4.2018, str. 207
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU a 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU a 4 Industrijska ...

rrif - 3.2018, str. 254
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Industrijska proizvodnja RH i EU a 4 Građevinarstvo RH ...

rrif - 2.2018, str. 291
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU a 4 Industrijska ...

rrif - 1.2018, str. 377
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Vanjskotrgovinska razmjena 3 Turizam 4 Plaće 5 Likvidnost i insolventnost 6 Zaposlenost i nezaposlenost hrvatske i ...

rrif - 11.2017, str. 238
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU a 4 Industrijska ...

rrif - 11.2017, str. 163
Upravljanje likvidnosti u kreditnim institucijama
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Autor u članku obrazlaže proces upravljanja likvidnosti u kreditnim institucijama Proces navedenog upravljanja objašnjava se od kratkoročnoga vremenskog horizonta ...

rrif - 10.2017, str. 247
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU a 4 Industrijska ...

rrif - 10.2017, str. 134
Analiza poslovanja i kreditne sposobnosti društva putem financijskih pokazatelja
Autor: Dr. sc. Teo JAŠIĆ

Zaštita od rizika poslovnog okruženja i stabilni financijski rezultat je osnova za dugoročno održivo poslovanje svakog društva Provedba aktivnosti ...

Vijesti
NOVO U PONUDI! Izrada analitičkih izvještaja: ''Analiza poslovne uspješnosti'' i ''Kreditna ocjena''
Utorak, 19.09.2017.

U današnjem rizičnom poslovnom okruženju nameće se potreba redovitog i stalnog praćenja poslovnog stanja društva kako vlastitog tako i ...

rrif - 9.2017, str. 183
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU 4 Industrijska proizvodnja ...

rrif - 9.2017, str. 135
Kapitalno restrukturiranje u predstečajnom postupku
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

Stečajnim zakonom Nar nov br 71 15 dalje SZ određen je cilj predstečajnog postupka On se provodi da bi ...

rrif - 8.2017, str. 193
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

1 Opći pregled 2 Cijene u RH i EU u 3 Proizvođačke cijene industrije RH i EU a 4 Industrijska ...