Neisplata otpremnine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Neisplata otpremnine
Stranica:
94.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Autorica na praktičnom primjeru objašnjava koje su obveze poslodavca kada radniku ne isplati otpremninu ili je samo djelomično isplati po njezinu dospijeću. U praktikumu su na primjeru popunjeni propisani obrasci u skladu s Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine(IO 1 i NO1), obrasci JOPPD koji se predaju radniku kada dođe do neisplate i JOPPD za naknadu isplatu.

  1. Uvod
  2. Rokovi dospijeća isplate otpremnine te poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja kada otpremnina nije isplaćena
  3. Koje isprave poslodavac mora dostaviti radniku kad ne isplati ili djelomično isplati otpremninu
  4. Obrasci JOPPD kod neisplate i naknadne isplate otpremnine
Hashtags:
#JOPPD, #NeisplataRadniku, #Otpremnine, #Rokovi