Izuzimanje kod samostalnih djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Izuzimanje kod samostalnih djelatnosti
Stranica:
157.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost izuzimaju dobra i usluge radi različitih namjera (vlastite potrebe, reprezentacija, promidžba i sl.). Ovisno o namjeri, različita su postupanja s motrišta propisa o porezu na dohodak i s motrišta poreza na dodanu vrijednost. Kada izuzimanje dobara i usluga predstavlja primitak, a kada porezno nepriznati izdatak, pročitajte u nastavku u kojemu ćemo razmotriti knjigovodstvene i porezne posljedice izuzimanja za privatne potrebe obveznika poreza na dohodak.

  1. Uvod
  2. Izuzimanje dobara i usluga prema propisima o porezu na dohodak
  3. Izuzimanje odnosno korištenje dobara i usluga obveznika PDV-a
  4. Evidentiranje izuzimanja dobara ili usluga za vlastite potrebe obrtnika
  5. Izuzimanje nekretnine iz samostalne djelatnosti
  6. Izuzimanje dobara i usluga zaposlenika
  7. Kada se manjak smatra izuzimanjem
  8. Zaključak
Hashtags:
#Izuzimanje, #KPI, #Manjak, #Obrtnici, #PDV