Uredsko poslovanje – otprema akata i priprema predmeta za pismohranu i arhiv

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Uredsko poslovanje – otprema akata i priprema predmeta za pismohranu i arhiv
Stranica:
39.
Autor/i:
Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

U ovom će članku autorica analizirati glave VI. i VII. nove Uredbe o uredskom poslovanju u kojima se uređuje otprema akata te priprema predmeta za pismohranu i arhiv.

  1. Otprema akta
  2. Priprema predmeta za pismohranu
  3. Pohranjivanje podataka izvan informacijskog sustava
Hashtags:
#OtpremaAkata, #UredskoPoslovanje