Izuzimanje članova društva i „dobitaša’’

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Izuzimanje članova društva i „dobitaša’’
Stranica:
134.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Izuzimanjem se smatraju troškovi koji se odnose na privatne potrebe (skrivene isplate dobitka) vlasnika trgovačkog društva (dioničara i članova društva) obavljeni tijekom poreznog razdoblja na teret dobitka tekućeg razdoblja te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobitak („dobitaša’’). Utvrđeno izuzimanje potrebno je oporezivati dohotkom od kapitala po stopi od 30 % uz možebitni prirez. Kako se tako visoka stopa poreza na dohodak može smanjiti i koje su mogućnosti u slučaju izuzimanja, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Zaključak
  3. Što se smatra izuzimanjem
  4. Potraživanje, više predujmljeni dobitak – izuzimanje
  5. Izuzimanje na teret zadržanog dobitka
  6. Izuzimanja na teret pozajmica između člana društva i trgovačkog društva
  7. Manjak kao izuzimanje
  8. Izuzimanja utvrđena u poreznom nadzoru
  9. Izuzimanje kao drugi dohodak
  10. Zaključak
Hashtags:
#ČlanoviDruštva, #Izuzimanje, #IzuzimanjeDobara, #IzuzimanjeNovca, #ObrtniciDobitaši