Postupci revizora vezano za naknadne događaje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Postupci revizora vezano za naknadne događaje
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Revizorovim odgovornostima u reviziji financijskih izvještaja u vezi s naknadnim događajima bavi se Međunarodni revizijski standard 560 pod nazivom „Naknadni događaji“. Da bi mogli odgovoriti na zahtjeve revizijskih standarda, revizoru je potrebno sagledati odredbe Međunarodnoga računovodstvenog standarda 10 „Događaji nakon izvještajnog razdoblja“ koji daje zahtjeve u vezi s događajima koji su nastali između datuma na koji se sastavljaju financijska izvješća i datuma na koji je odobreno njihovo izdavanje. S obzirom na to da pojedini događaji zahtijevaju usklađivanje, a pojedini samo objave u financijskim izvještajima, bitno je razgraničiti koji su to.

  1. Uvod
  2. Međunarodni računovodstveni standard 10 – Događaji nakon izvještajnog razdoblja
  3. Postupci revizora vezano za naknadne događaje
Hashtags:
#MRevs560, #MRS10, #NaknadniDogađaji, #NeograničenoPoslovanje, #Revizija