Poslovanje samostalnih umjetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Poslovanje samostalnih umjetnika
Stranica:
146.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Osobe koje obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost na temelju članstva u nadležnoj umjetničkoj udruzi i kojima je to osnovna djelatnost, obvezni su osiguranici u sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ako nisu osigurani po drugoj osnovi. Jednako tako, obvezno se prijavljuju u Registar obveznika poreza na dohodak. Pritom mogu odabrati način plaćanja poreza na dohodak: po odbitku, vođenjem poslovnih knjiga kao obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobitak. O tome što temeljno treba znati o ovoj temi, pišemo u članku.

  1. Uvodne napomene
  2. Kako umjetnici plaćaju doprinose, porez na dohodak i prirez
  3. Plaćanje poreza na dohodak na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama
  4. Obavljanje samostalne umjetničke djelatnosti uz radni odnos – druga djelatnost
  5. Mogućnost plaćanja poreza na dobitak
  6. Zaključak
Hashtags:
#ObveznoOsiguranje, #PorezPoOdbitku, #PorezUmjetnika, #PoslovneKnjige, #SamostalniUmjetnici, #Umjetnici