Kada se ne odgovara za štetu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Kada se ne odgovara za štetu
Stranica:
133.
Autor/i:
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Sažetak:

U ovom članku autor prikazuje koje osobe i pod kojim pretpostavkama ne odgovaraju za štetu te kada je to propisano, tko umjesto njih može biti odgovoran. Navedena materija uređena je odredbama čl. 1050. – 1060. aktualnog Zakona o obveznim odnosima1, a čije su odredbe gotovo sadržajno istovjetne odredbama čl. 159. – 169. starog Zakona o obveznim odnosima ZOO/912, zbog čega se sudska praksa prema prije važećem ZOO-u može primijeniti i danas.

  1. Uvod
  2. Deliktno nesposobne osobe
  3. Nužna obrana, stanje nužde, otklanjanje štete od drugog
  4. Dopuštena samopomoć
  5. Pristanak oštećenika
  6. Zaključak
Hashtags:
#NaknadaŠtete, #OdgovornostZaŠtetu, #Šteta, #ZOO