Revizorski postupci pri obavljanju uvida u financijska izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Revizorski postupci pri obavljanju uvida u financijska izvješća
Stranica:
109.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Financijski izvještaji neprofitne organizacije pod određenim uvjetima podliježu provjeri financijskih izvještaja odnosno uvidu u financijska izvješća. Osim toga, iako društvo možebitno nije obveznik revizije, majka društva koja se nalazi u inozemstvu možda želi obaviti skraćenu revizije svog društva kćeri. Potencijalni vlasnik možebitno želi pregledati financijske izvještaje društva koje želi kupiti, a ne želi angažirati revizora za „punu“ reviziju. U tim angažmanima revizor ne obavlja procese kao kod „prave” revizije financijskih izvještaja, nego putem razgovora s odgovornim osobama te analitičkim postupcima obavlja pojednostavljeni pregled pozicija financijskog izvještaja, tj. obavlja skraćenu reviziju.

  1. Uvodno
  2. Planiranje uvida
  3. Postupci i dokumentiranje
  4. Postupci kod obavljanja uvida
  5. Izvještavanje o uvidu
  6. Zaključak
Hashtags:
#Revizija, #RevizorskiPostupci, #RevizorskoMišljenje, #UvidUFinancijskaIzvješća