Pravo građenja: neka praktična pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Pravo građenja: neka praktična pitanja
Stranica:
151.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Pravo građenja u RH dobro je poznat institut koji je dosta raširen u praksi. Njegovo praktično značenje sve je više u porastu, a također sve se češće ono uređuje u okvirima posebnih stvarnopravnih režima (državna imovina, vode i dr.). Međutim, glede prava građenja, posebno glede nekih njegovih specifičnih elemenata, postoje i određena važna pitanja i dvojbe koje imaju veliko praktično značenje i na njih se nadovezuju znatne pravne posljedice. U ovom se članku opisuju i na praktičnoj razini analiziraju najvažnija takva pitanja koja prate pravo građenja u Hrvatskoj, posebno glede jedinstva nekretnine, predmeta prava građenja, zemljišta na kojima se ono može osnivati te, napokon, prestanka prava građenja zbog proteka vremena i niza pravnih situacija koje su s time povezane.

  1. Uvod
  2. Pravo građenja i pravno jedinstvo nekretnine u RH
  3. Predmet prava građenja – zgrada
  4. Pojam zgrada i građevina i njihova relevantnost za pravo građenja u RH
  5. U čemu se sastoji problematičnost određivanja zgrade kao predmeta prava građenja
  6. Smije li se pravo građenja osnivati na općem dobru i na javnom dobru u općoj uporabi
  7. Prestanak prava građenja zbog proteka vremena
  8. Zaključak
Hashtags:
#Građenje, #JavnoDobro, #OpćeDobro, #PravoGrađenja, #PravoVlasništva, #StvarnoPravo, #Vlasništvo