Poslovne obavijesti iz javnog područja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Stranica:
192.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
  1. Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost
  2. Promjene u području zaštite potrošača
  3. način obilježavanja zgrada kućnim brojevima
  4. Promjena Zakona o lokalnim porezima
  5. Promjena Zakona o igrama na sreću
  6. Socijalna skrb
  7. Promjena neoporezivih svota i njihov odnos s pravima
  8. Mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
  9. Promjene zbog uvođenja eura samo u svotama prekršajnih odredaba
Hashtags:
#IgreNaSreću, #JavneUstanove, #JavnoPodručje, #LokalniPorezi, #NeoporeziveIsplate, #Obavijesti