Plaćanje poreza na kuće za odmor

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Plaćanje poreza na kuće za odmor
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Porez na kuće za odmor je vlastiti izvor prihoda gradskih ili općinskih proračuna. Obveza utvrđivanja i plaćanja poreza na kuće za odmor propisana je za pravne i fizičke osobe koji su vlasnici kuća za odmor, a koje se koriste povremeno ili sezonski. Porez na kuće za odmor plaća se od 5 kn do 15 kn /m2 korisne površine, a porezno rješenje o obvezi plaćanja poreza može donijeti upravno tijelo jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nadležna ispostava Porezne uprave, ako je općina ili grad, svojom odlukom prenijela poslove utvrđivanja te naplatu poreza na kuće za odmor na Poreznu upravu.

  1. Uvod
  2. Suglasnost za utvrđivanje lokalnih poreza
  3. Rokovi za donošenje odluke o plaćanju gradskih poreza
  4. Odredbe o utvrđivanju lokalnih poreza koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave
  5. Podatci na osnovi kojih PU utvrđuje porez na kuće za odmor
  6. Tko su obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor
  7. Što se ne smatra kućom za odmor
  8. Utvrđivanje korisne površine kuće za odmor
  9. Oslobođenja od plaćanja poreza i potrebna dokumentacija
Hashtags:
#LokalniPorezi, #PorezNaKućeZaOdmor