Rokovi predaje financijskih, poreznih i drugih izvještaja za 2022. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Rokovi predaje financijskih, poreznih i drugih izvještaja za 2022. godinu
Stranica:
5.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Obveznici sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja
  2. Svrha i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #GodišnjiObračun2022, #PoreznaIzvješća, #Rokovi