Dar u naravi i kupnja stvari

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Dar u naravi i kupnja stvari
Stranica:
52.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s darivanjem fizičke osobe u naravi i kupnja stvari koja s računovodstvenog motrišta ima obilježje dugotrajne nefinancijske imovine. Ako se radniku daruju stvari / usluge, jedan dio toga njegovog primitka može biti i oporeziv. To oporezivanje ne mijenja knjigovodstveni računa na koji će se taj događaj bilježiti. Nema zapreke da neprofitna organizacija kupi stvar i od fizičke osobe, ali pri tome bi trebala poštovati svoje procedure za nabave i odgovarajuće se postaviti u mogućnosti gotovinskog podmirenja tih obveza.

  1. Dar u naravi
  2. Kupnja imovine od fizičke osobe
Hashtags:
#GotovinskoPlaćanje, #Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Radnik