Zatezne kamate na novčane obveze u stranoj valuti, te na obveze sa valutnom klauzulom

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Zatezne kamate na novčane obveze u stranoj valuti, te na obveze sa valutnom klauzulom
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Sažetak:
Stupanjem na snagu novog Zakona o obveznim odnosima pravila o zateznim kamatama na novčane obveze u stranoj valuti te na novčane obveze zaštićene valutnom klauzulom doživjela su bitne izmjene. Stoga se u ovom članku analiziraju odredbe o kamatama i to, kako one koje su se počele primjenjivati od 1. siječnja 2006. tako i one koje su se počele primjenjivati tek od 1. siječnja 2008.
  1. Zakonske zatezne kamate na novčane obveze u stranoj valuti temeljem ZOO-a 1991.
  2. Zakon o kamatama
  3. Zakon o obveznim odnosima 2005
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo