Nove odluke Hrvatske narodne banke

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2007
Članak:
Nove odluke Hrvatske narodne banke
Stranica:
139.
Autor/i:
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Sažetak:
Na posljednjoj sjednici Savjeta Hrvatske narodne banke održanoj u veljači 2007. donesene su dvije nove odluke. To je Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove te Odluka o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena. Potonja je potpuno nova odluka vezana za devizno poslovanje.
  1. Odluka o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena
  2. Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
Hashtags:
#Devizno, #Devizno, #PoslovanjeInozemstvo