RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

O novelama Zakona o trgovačkim društvima, uz osvrt na odnos i ustroj organa dioničkog društva

pip - 11.2007, str. 4

Dio prvi - Zajedničke odredbe

pip - 11.2007, str. 9

Dio drugi - Društva - Javno trgovačko društvo

pip - 11.2007, str. 17

Dio drugi - Društva - Komanditno društvo

pip - 11.2007, str. 23

Dio drugi - Društva - Tajno društvo

pip - 11.2007, str. 25

Dio drugi - Društva - Dioničko društvo

pip - 11.2007, str. 26

Dio drugi - Društva - Društvo s ograničenom odgovornošću

pip - 11.2007, str. 72

Dio drugi - Društva - Povezana društva

pip - 11.2007, str. 90

Dio drugi - Društva - Pripajanje i spajanje društava

pip - 11.2007, str. 99

Dio drugi - Društva - Podjela društava kapitala

pip - 11.2007, str. 109

Dio drugi - Društva - Prijenos imovine

pip - 11.2007, str. 115

Dio drugi - Društva - Preoblikovanje društava

pip - 11.2007, str. 115

Dio četvrti - Inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja

pip - 11.2007, str. 122

Dio peti - Kaznene odredbe

pip - 11.2007, str. 124

Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU)

pip - 11.2007, str. 132
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)