Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Sudska praksa
Tužbeni zahtjev na činidbu
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Primjena Zakona o minimalnoj plaći u odnosu na čl. 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Srijeda, 09.12.2020, 110-01/20-01/235

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Sudska praksa
Probni rad
Četvrtak, 23.01.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 8.2019, str. 95
Utvrđivanje obavljene isporuke
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku iznosi stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem je li riječ o pojedinačnim ili jednoj ...

Sudska praksa
Odricanje od prava na podnošenje prigovora
Srijeda, 19.12.2018.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

rrif - 12.2018, str. 235
Namirenje troškova poslodavcu za prouzročene manjkove
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku razmatra aktualna i za praksu bitna pitanja manjka koji je posljedica djelovanja zaposlenika nekog poduzetnika ...

pip - 12.2016, str. 118
Domaća sudska praksa
Autor:

Obvezno pravo Ništetnost ugovora zbog predmeta obveze čl 47 ZOO a 91 Kad je predmet obveze nedopušten ugovor je ništetan ...

Mišljenja
Plaćanje predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu i tuzemstvu
Ponedjeljak, 07.12.2015, 410-01/15-01/2235

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Privremeni uvoz plovila pod stranom zastavom
Utorak, 24.01.2012, 413-01/12-01/25

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obveze doprinosa prema poduzetničkoj plaći – uputa o postupanju
Četvrtak, 24.06.2010, 410-01/10-01/800

Davatelj: Porezna uprava