Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Pekari više nisu obvezni voditi KEUB
Utorak, 15.06.2021.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi Nar nov broj 52 21 prestao je važiti ...

rrif - 4.2020, str. 203
KEUB – evidencija proizvodnje brašna i pekarskih proizvoda prema novom Pravilniku
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Novi Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda stupio je na snagu 16 siječnja 2020 godine Pravilnikom se propisuju ...

rrif - 11.2019, str. 24
Računovodstveno praćenje pekarske proizvodnje
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom članku autorica obrazlaže računovodstveno praćenje proizvodnje pekarskih proizvoda kruha peciva kifli i dr u skladu sa zahtjevima ...

rrif - 6.2014, str. 130
Evidencija o nabavi i utrošku brašna u pekarskom obrtu
Autor: Dr. sc. Jelena VIDOVIĆ
Jelena GOTOVAC , bacc. oec.
Sara ŠKOMRLJ , bacc. oec.

Pekarski obrt dio je proizvodnih obrta Posebna pozornost u poslovanju pekarskog obrta pridaje se evidenciji utrošenog brašna u pekarskoj proizvodnji ...

rrif - 8.2011, str. 25
Računovodstvo pekarske djelatnosti
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Svaka proizvođačka djelatnost ima svoje posebnosti i iz tog je razloga pri računovodstvenom postupanju u tim djelatnostima bitno uzeti u ...

Vijesti
Računovodstveno praćenje pekarske djelatnosti
Četvrtak, 28.07.2011.

U obavljanju pekarske djelatnosti posebnu važnost ima Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda koji propisuje obvezu ...

rrif - 10.2010, str. 129
Pitanja i odgovori iz nadležnosti gospodarskih inspektora u području obrta i usluga
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Osim nadzora u području trgovine ugostiteljstva i zaštite potrošača gospodarski inspektori Državnog inspektorata nadziru primjenu zakona i propisa kojima se ...

rrif - 4.2007, str. 142
Evidentiranje gubitka brašna u knjizi KEUB
Autor: Danica LEDECKI, dipl. ing.

Još uvijek postoji određena nejasnoća u primjeni Pravilnika glede evidentiranja u knjigu KEUB gubitaka brašna s osnova tehnološkog manj ka ...