Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2022, str. 123
Inovativne financijske tehnologije
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Tehnološke inovacije u području financijskih usluga koje rezultiraju razvojem novih financijskih tehnologija engl financial technology dalje fintech sve više preoblikuju ...

Pitanja i odgovori
Nastanak obveze PDV-a kod isporuke dobara na temelju kupoprodajnog ugovora s obročnom otplatom cijene
Ponedjeljak, 13.12.2021.

rgovačko društvo koje se bavi prodajom opreme na veliko željelo bi svojim kupcima omogućiti prodaju na rate tako da kupac ...

pip - 5.2021, str. 47
Financiranje, složene transakcije i oporezivanje PDV-om
Autor: Mr. sc. Igor Materljan

U prosincu prošle godine Sud Europske unije donio je presudu u kojoj je izložio pojedinosti financijskog aranžmana kojim je Konzum ...

rrif - 11.2020, str. 168
Što banke gledaju kada se traži kredit
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Poduzetnik obično dolazi u banku s okvirnom odlukom o svojim potrebama na koje će banka odgovoriti nakon završena postupka ...

Sudska praksa
Potrošačko kreditiranje
Ponedjeljak, 22.04.2019.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

pip - 9.2016, str. 13
Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma (I.)
Autori: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Doc. dr. sc. Emilia MIŠĆENIĆ

Proučavajući ugovore o kreditu osigurane stvarnopravnim osiguranjima a koji se u praksi većinom sklapaju u potrošačkim odnosno B2C odnosima ...

Mišljenja
Povremene financijske transakcije
Petak, 26.02.2016, 410-01/16-01/188

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2013, str. 207
Ugovor o robno-trgovačkom kreditu
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.

Izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi poduzetnicima je omogućeno da među sobom ugovaraju rokove dospijeća novčanih obveza ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – tijela državne vlasti, tijela državne uprave, komore i dr. kao obveznici PDV-a
Četvrtak, 31.01.2013, 410-19/13-01/312

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2012, str. 149
Izmjene i dopune Zakona o potrošačkom kreditiranju
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

U Nar nov br 112 12 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju iz 2009 koji ...

rrif - 3.2011, str. 58
Potrošačko kreditiranje
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Iako je Zakon o potrošačkom kreditiranju stupio na snagu 1 siječnja 2010 vjerovnicima i kreditnim posrednicima ostavljen je prijelazni rok ...

pip - 3.2011, str. 23
Uvjeti potrošačkog kreditiranja
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Potrošačko kreditiranje uređeno je odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju Prema odredbama tog zakona pravne i fizičke osobe mogu obavljati financijske ...

rrif - 3.2010, str. 41
Krediti, zajmovi i kamate u sustavu PDV-a
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2010 u primjeni su nove odredbe Zakona i Pravilnika o PDV u Jedna od izmjena odnosi se ...

rrif - 11.2009, str. 98
Projekcija poslovnog rezultata malih i srednjih poduzetnika u traženju kredita
Autor: Dr. sc. Damir JURIČIĆ

Mali i srednji poduzetnici često se u praksi susreću s potrebom izrade projekcije financijskih izvješća Ta potreba nastaje iz najmanje ...

rrif - 9.2009, str. 89
Financiranje poljoprivredne proizvodnje putem skladišnice
Autor: Dr. sc. Dario Dunković

Donošenjem posebnog Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Nar nov br 79 09 financiranje poljoprivredne proizvodnje ...

rrif - 6.2009, str. 74
Utjecaj primjene Bazel II standarda na kreditiranje naših poduzeća
Autor: Mr. sc. Valter Kukuljan, dipl. oec.

Bazelski odbor za superviziju banaka engl Basel Committee on banking supervision je u lipnju 2006 objavio novu revidiranu inačicu dokumenta ...

rrif - 3.2009, str. 82
Računovodstveni i porezni položaj kamata (II. dio)
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 12 08 obradili smo samo dio naslovljene problematike koji se odnosi na zakonsko određenje kamata na ...

rrif - 12.2008, str. 23
Računovodstveni i porezni položaj zajmova i kamata (I. dio)
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

U poslovnoj je praksi da poduzetnici pravne i fizičke osobe obrtnici samostalna zanimanja te građani zbog održavanja likvidnosti pozajmljuju novac ...

rrif - 11.2008, str. 90
Stroža pravila bankarskog poslovanja
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Zamrznuto kreditiranje EU podiže visinu jamstva bankovnih depozita Stroži bankarski propisi o kapitalu Stroži propisi o zlatnom padobranu Za Hrvatsku ...

rrif - 8.2007, str. 62
Kamate i pozajmice
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

 1. Kamate na oročena sredstva
 2. Dani zajam

rrif - 7.2007, str. 85
Skladišnica za žitarice i industrijsko bilje kao osiguranje za kredit
Autor: Mr. sc. Dario DUNKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U članku se obrađuje koncept skladišnice kao kolaterala za kreditiranje te relevantna problematika ovlaštenog skladištara Cilj je dati rješenje za ...

rrif - 3.2007, str. 142
Mikrokreditiranjem do Nobelove nagrade
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.

Financijske institucije nikada ne bi odobrile kredit evidentno siromašnom klijentu jer takvo postupanje nema veze s ostvarenjem profita dakle s ...