Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.12.2020.
rrif - 11.2020, str. 178
Kako se poduzetnici mogu pripremiti za nadolazeću financijsku krizu
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.

Financijska kriza izazvana koronakrizom COVID 19 je više ili manje s nama ili pred nama Državni zavod za statistiku ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.09.2020.
rrif - 9.2020, str. 149
Izazovi i potencijali restrukturiranja bolnica u Njemačkoj
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Martin HOHMANN , Senior Manager
Dr. André Wortmann, Partner PWC

Ono s čime će se nova Vlada suočava jest golemi deficit zdravstvenog sustava Svaka gospodarska kriza kod svakoga gospodarskog ...

rrif - 7.2020, str. 119
Skraćeno radno vrijeme u EU-u
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Gospodarsko srozavanje potaknuto koronapandemijom dovelo je i još uvijek dovodi u opasnost mnoga radna mjesta Kao jedna od mjera ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
rrif - 5.2020, str. 217
Viša sila i nužda u ugovornim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Autor u ovome članku daje prikaz više sile u obveznom pravu u RH s naglaskom na ugovorne odnose Dodatno ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
rrif - 1.2019, str. 147
Upravljanje krizom i svladavanje krize u obiteljskim poduzećima
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Ne postoji punoljetna osoba koja nije upoznata s financijskim slomom i golemom krizom koju je prouzročio Agrokor d d ...

rrif - 11.2015, str. 19
Financijsko i menadžersko računovodstvo proizvodnje (I. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Proizvodnja je iznimno značajna gospodarska djelatnost zato što omogućava stabilnu zapošljivost ljudi Opća je ekonomska kriza dovela proizvodnju u prilično ...

rrif - 10.2015, str. 180
Povjerenik u predstečajnoj nagodbi
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Novi Stečajni zakon Nar nov br 71 15 uređuje i provedbu predstečajne nagodbe Vjerovnicima nije donio ništa što bi poboljšalo ...

pip - 5.2015, str. 81
Novela Zakona o tržištu kapitala u povodu implementacije Direktive 2014/59/EU
Autor: Mr. sc. Ksenija MILOŠEVIĆ , dipl. oec.

Financijska i gospodarska kriza upozorile su na potrebu za osnivanjem tzv bankarske unije kako bi se u budućnosti spriječilo da ...

pip - 3.2015, str. 10
Otklanjanje posljedica zelenaškog ugovora
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Gospodarska kriza u društvu ili financijski problemi u životu pojedinca otvaraju prostor za novčane transakcije i sklapanje ugovora koji nisu ...

Sudska praksa
Dužnost pridržavanja propisa u svezi s radnim odnosom
Ponedjeljak, 15.12.2014.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Uloga kontrolinga u restrukturiranju poslovanja
Četvrtak, 17.04.2014.
Vijesti
Upravljanje troškovima u krizi
Ponedjeljak, 14.04.2014.
rrif - 11.2013, str. 198
Prestanak društva prodajom i nekim drugim načinima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovome se članku razmatraju pitanja vezana uz neke od načina na koje se što je moguće jednostavnije može ...

rrif - 8.2013, str. 43
Graditeljske usluge prema uređenju Pravilnika o PDV-u
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Graditeljstvo je djelatnost koju je najviše pogodila gospodarska kriza Izgradnja novih građevina značajno se smanjila ali poslovi na održavanju ...

rrif - 6.2013, str. 213
Kriza u EU, spašavanje eura i banaka te situacija u Njemačkoj
Autor:

U svjetlu najnovije rasprave 17 ministara financija eurozone o Grčkoj Cipru i susjednoj nam Sloveniji u Bruxellesu 13 svibnja ...

Knjiga
Kreditni rizik
06.05.2013

Predstavljamo novu knjigu u našoj nakladi u kojoj se opisuje najčešći i najznačajniji rizik kojem se izlažu financijski i nefinancijski ...

rrif - 5.2013, str. 103
Basel III - novi regulatorni okvir za financijski sektor
Autor: Dr. sc. Teo JAŠIĆ

Propast banke Lehman Brothers označava početak jednoga novog razdoblja u pristupu regulacije bankovnog i financijskog sektora Ono što je počelo ...

pip - 3.2013, str. 48
Prikaz novog Zakona o koncesijama (I.)
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.

Novi Zakon o koncesijama ima iznimno i pravno i gospodarsko značenje Pravno predstavlja krovni propis koji uređuje pitanja koncesija te ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 28.11.2012.
rrif - 11.2012, str. 187
Financijski instrumenti EU za ublažavanje krize u eurozoni
Autor: Dr. sc. Zoran JAŠIĆ

Financijski instrumenti EU za ublažavanje krize u eurozoni Nakon izbijanja financijske krize u SAD u 2008 njezini su impulsi sve ...

rrif - 9.2012, str. 189
Uloga države u sanaciji banaka u uvjetima krize
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ

Financijska i gospodarska kriza koja je počela 2008 upozorila je na neusklađenosti u funkcioniranju između financijskog i realnog segmenta gospodarstva ...

rrif - 9.2012, str. 150
Uloga kontrolinga u restrukturiranju poslovanja
Autor: Mr. sc. Andreja ŠVIGIR , dipl. oec.

Riječ kriza postala je neizostavna riječ našega današnjeg govora a sadržaj te riječi nešto što nas okružuje Zbog čega nastaje ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 02.07.2012.
rrif - 6.2012, str. 102
Fiskalni pakt i financijska kriza u eurozoni
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ

Poslovanje u Europskoj Uniji Fiskalni pakt može se promatrati kao jedan od niza fiskalnih i institucionalnih mehanizama koji treba pridonijeti ...

rrif - 2.2012, str. 211
Zanimljivosti iz stranog tiska - Drukčiji pogled na Njemačku
Autor:

U obilju tekstova ispisanih na temu gospodarske a posebice financijske krize pažnju nam je privukao jedan u nizu članaka poznatog ...

rrif - 2.2012, str. 207
Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Zbog ekonomske su krize poslodavci primorani smanjiti obujam posla i troškove poslovanja što se najčešće čini otkazivanjem ugovora o radu ...

rrif - 12.2011, str. 225
Financijska kriza i stav struke
Autor:

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.11.2011.
rrif - 10.2011, str. 118
Porezna pitanja u fokusu Europskih zakonodavaca
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Europska komisija analizirala je poreznu politiku i njezinu primjenu u zakonodavstvu pojedinih država članica EU Ovo je posebno važno radi ...

rrif - 9.2011, str. 97
Naknade za revizijske usluge
Autor: Mr. sc. Damir KRAJAČIĆ, ovl. rev.

Svjetska kriza financijskog tržišta započela je 15 rujna 2008 bankrotom Lehman Brothers Holdings Inc Ovo nije prva takva kriza a ...

rrif - 8.2011, str. 15
Upravljanje troškovima u krizi
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Velika svjetska kriza donijela je mnoge probleme tvrtkama u cijelom svijetu a posebno u malim slabo razvijenim zemljama Nestala su ...

Pror - 4.2011, str. 10
Politika teritorijalnog preustroja i funkcionalne decentralizacije u Hrvatskoj
Autor: Željka TROPINA, GODEC

Recesija i ekonomska kriza koje su zahvatile i RH nametnule su pitanje troškova funkcioniranja čitavog državnog sustava koji su očito ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.10.2010.
rrif - 10.2010, str. 148
Otkaz i pravo na novčanu naknadu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

S nezadovoljstvom možemo zaključiti kako gospodarska kriza u nas još uvijek traje što ima za posljedicu znatan gubitak radnih mjesta ...

rrif - 8.2010, str. 85
Restrukturiranje i sanacija trgovačkog društva
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ

Glavni cilj restrukturiranja i sanacije trgovačkog društva jest spriječiti slom i bankrot te stvoriti potrebne uvjete za opstanak i dalji ...

rrif - 5.2010, str. 76
Modeli kriznog financiranja gospodarstva
Autor: Ivanka MARIČKOVIĆ PUTRIĆ

Dana 14 siječnja 2010 Vlada RH donijela je Odluku o mjerama za gospodarski oporavak i razvitak Navedenim mjerama predviđa se ...

Knjiga
Financijsko restrukturiranje i sanacija poduzeća
13.04.2010

U najnovijoj knjizi prof Marković razmatra teoriju i praksu restrukturiranja i sanacije poduzeća Upućuje na uzroke financijske krize poduzeća koja ...

rrif - 4.2010, str. 86
Restrukturiranje i sanacija izvora financiranja
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ

Financijsku krizu trgovačkog društva obilježava prezaduženost platežna nesposobnost insolventnost stvaranje gubitaka nerentabilnost itd Tu krizu često uzrokuje nepovoljna veličina i ...

rrif - 4.2010, str. 76
Nova gospodarska strategija
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Europska komisija je početkom ožujka predstavila prijedlog nove desetgodišnje gospodarske strategije Predloženi su ciljevi usmjereni zapošljavanju gospodarski rast temeljen na ...

rrif - 3.2010, str. 201
Svjetska financijska kriza kao izazov za novo promišljanje interakcije bankarskog i realnog sektora gospodarstva
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ

U Pet gorkih pouka iz krizne 2009 godine nobelovca Josepha E Stiglitza Standard 16 17 siječnja 2010 u pregnantnom su ...

rrif - 3.2010, str. 109
Nakon financijske stiže dužnička kriza
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

U sadržaju članka daje se pregled nekih prijedloga koje je donijela Europska komisija vezano uz dužničku krizu u zemljama Unije ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 28.01.2010.
Mišljenja
Dugovi za doprinose dužnika – preminulih osoba, analiza i uputa o postupanju
Ponedjeljak, 07.12.2009, 410-01/09-01/1805

Davatelj: Porezna uprava