RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik: Bolje i više

rrif - 1.2009, str. 15

Godišnja porezna i financijska izvješća poduzetnika za 2008.

rrif - 1.2009, str. 17

I. Obveznici i rokovi za izradu i dostavu financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2008.

rrif - 1.2009, str. 18

II. KONAČNI OBRAČUN NAKNADA ZA ŠUME, TURISTIČKE ČLANARINE I SPOMENIČKE RENTE ZA 2008.

rrif - 1.2009, str. 26

III. KNJIŽENJE MANJKOVA NA TEMELJU GODIŠNJEG POPISA (INVENTURE)

rrif - 1.2009, str. 45

IV. GODIŠNJI OBRAČUN AMORTIZACIJE I VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE D.I. ZA 2008.

rrif - 1.2009, str. 56

V. SAS­TAVL­JAN­JE GO­DIŠN­JE PRI­JA­VE PO­RE­ZA NA DO­BI­TAK ZA 2008. (Ob­razac PD)

rrif - 1.2009, str. 71

VI. SAS­TAVL­JAN­JE RAČU­NA DO­BITKA I GU­BITKA ZA 2008. (za sve poduzetnike)

rrif - 1.2009, str. 116

VII. SASTAVLJANJE BILANCE NA DAN 31. XII. 2008. (za sve poduzetnike)

rrif - 1.2009, str. 138

VIII. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

rrif - 1.2009, str. 155

IX. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

rrif - 1.2009, str. 158

X. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA

rrif - 1.2009, str. 178

XI. POSEBNOSTI GODIŠNJEG OBRAČUNA U

rrif - 1.2009, str. 191

XII. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA INVESTICIJSKIH FONDOVA I DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE

rrif - 1.2009, str. 195

XIII. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI BANAKA ZA 2008.

rrif - 1.2009, str. 199

Računovodstvo proizvodnje jaja

rrif - 1.2009, str. 203

Računovodstvo predstavništva tuzemnog društva u inozemstvu

rrif - 1.2009, str. 207

Potraživanja od članova i nesigurna potraživanja

rrif - 1.2009, str. 214

Doprinosi na plaće, drugi dohodak i dohodak od imovine i imovinskih prava u 2009.

rrif - 1.2009, str. 216

Obračun posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom

rrif - 1.2009, str. 228

Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2008.

rrif - 1.2009, str. 233

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak - odbitci i obveze u vezi s dohotcima pomoraca

rrif - 1.2009, str. 240

Globalna financijska kriza

rrif - 1.2009, str. 242

Novosti za banke, revizore i osiguravatelje

rrif - 1.2009, str. 0

Državne potpore i javno-privatno partnerstvo

rrif - 1.2009, str. 247

Novosti u poslovanju slobodnih zona

rrif - 1.2009, str. 249

Poslovanje s inozemstvom u 2009.

rrif - 1.2009, str. 252

Novi Opći porezni zakon

rrif - 1.2009, str. 254

Uvođenje osobnoga identifikacijskog broja

rrif - 1.2009, str. 263

Posebni porezi - godišnja izvješća i obveze proizvođača i uvoznika za 2008.

rrif - 1.2009, str. 268

Novosti kod oporezivanja cigareta posebnim porezom

rrif - 1.2009, str. 276

Poslovanje frizera, pedikera i kozmetičara – obveznika poreza na dohodak

rrif - 1.2009, str. 279

Primjena Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

rrif - 1.2009, str. 287

Prava za vrijeme nezaposlenosti od 1. siječnja 2009.

rrif - 1.2009, str. 292

Radni sporovi – otkazi i sudska praksa

rrif - 1.2009, str. 29

Poslovi, nadležnost i prestanak mandata izvršnog direktora

rrif - 1.2009, str. 301

Nema više obveze do 31. siječnja izvješćivati o knjizi poslovnih udjela

rrif - 1.2009, str. 306

Modeli ugovora o zapošljavanju i nagrađivanju izvršnog direktora

rrif - 1.2009, str. 308

Bolovanje i primljeni kredit

rrif - 1.2009, str. 314
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)