RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom je broju časopisa RRiF u rubrici Porezi opširno pisano o priznavanju pretporeza kod trgo vačkih društava i obrtnika dobitaša koji u prometu dobara i usluga kao obveznici PDV-a izdaju račune s oznakom R-1. Kako se temeljna pravila u vezi s priznavanjem pretporeza u pravilu odnose na dohodaše i dobitaše (osim načela blagajne), u ovom će se članku obraditi posebnosti i dati primjeri koji se prvenstveno odnose na obveznike dohodaše koje u sustavu PDV-a prepoznajemo kao obveznike PDV-a koji izdaju račune s oznakom R-2.

  1. Uvod
  2. Uvjeti za priznavanje pretporeza kod obrtnika dohodaša
  3. Ustroj poreznih evidencija za utvrđivanje porezne obveze ili više plaćenog PDV-a kod fizičkih osoba
  4. Specifični primjeri priznavanja pretporeza kod dohodaša
  5. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)