RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Manjak financijskih sredstava za izgradnju većih infrastrukturalnih objekata u državama čiji su proračuni nedostatni za ostvarenje javnih potreba građana u pravilu dovode do zaostajanja takvih država od razvijenijih. No i u bogatijim državama sve se više u izgradnju infrastrukture uključuju ne samo subjekti javnog već i subjekti privatnog prava. U tom smislu privatni investitori ugovorima s javnim (državnim) tijelima uz financiranje preuzimaju i organizaciju izgradnje, uporabe, održavanje i upravljanje izgrađenih objekata te ih nakon isteka ugovorenog razdoblja predaju javnim tije lima na dalju uporabu. Uz klasične oblike ugovora kojima se u svrhe izgradnje namiču materijalna i financijska sredstva (zajam, kredit, bankovne garancije, jamstva, koncesija, licenca, leasing, ortaštvo itd.), u navedene svrhe, sve češće se sklapaju ugovori – zapravo osuvremenjeni "stari" odjenuti u nova ruha – pod raznim nazivima (BOT – Build Operate Transfer – izgradi, upravljaj, prenesi; PPP - Private Public Partnership – privatno javno ortaštvo).

  1. Uvodne napomene
  2. Pojmovi vezani uz pluralističke obveze
  3. Djeljivost kod pluralističkih (složenih) obveza
  4. Pretpostavka solidarnosti u trgovačkim ugovorima
  5. Solidarne obveze
  6. Nedjeljive obveze
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)