RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Roditelji djeteta s težim smetnjama u razvoju imaju pravo na dopust za njegu te raditi polovicu punog radnog vremena. Iako pravo na dopust, odnosno pravo na rad s polovicom punog radnog vremena proizlazi iz radnog odnosa, prava na naknadu se ostvaruju u sustavu socijalne skrbi. Za vrijeme kada roditelj koristi navedena prava ostvaruje pravo na naknadu plaće koja se isplaćuje na teret centra za socijalnu skrb. U nastavku članka pročitajte što treba učiniti poslodavac pri zaprimanju rješenja centra za socijalnu skrb na temelju kojeg radnik može koristiti neko od navedenih prava.

  1. Uvodne pripomene
  2. Uvjeti za ostvarivanje prava
  3. Isplata naknade na teret centra za socijalnu skrb
  4. Iskazivanje podataka na potvrdi koja se dostavlja centru za socijalnu skrb
  5. Obračun doprinosa i poreza na naknade na teret centra za socijalnu skrb
  6. Naknade roditeljima samostalnim obveznicima plaćanja doprinosa (obrtnicima i slobodnim zanimanjima)
  7. Prestanak prava

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)