Zahtjev za promjenom visine predujma poreza na dobitak u 2007.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Zahtjev za promjenom visine predujma poreza na dobitak u 2007.
Stranica:
106.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Rok za podnošenje prijave poreza na dobitak za 2006. na propisanom PD obrascu istekao je krajem travanja, nakon čega su porezni obveznici dužni plaćati nove svote mjesečnih predujmova poreza. Nova visina mjesečnog predujma poreza na dobitak za 2007. godinu utvrđuje se razmjerno visini jedne dvanaestine porezne obveze po godišnjem obračunu za prethodnu godinu. Ispostava Porezne uprave može rješenjem utvrditi nove svote mjesečnih predujmova ili odrediti drugo razdoblje plaćanja predujmova. U nastavku članka pročitajte koje elemente treba sadržavati zahtjev poreznog obveznika kojim se traži izmjena visine predujma poreza na dobitak.
  1. Uvod
  2. Kako se plaćaju predujmovi poreza na dobitak u godini 2007.
  3. Plaćanje predujmova ako je po poreznoj prijavi za 2006. ostvarena preplata poreza na dobitak
  4. Podnošenje zahtjeva za promjenu visine predujma poreza na dobitak tijekom 2007.
  5. Utvrđivanje visine mjesečnog predujma za nove porezne obveznike
  6. Utvrđivanje predujmova u slučaju poreznog gubitka, prestanka rada te likvidacije i stečaja društva
  7. Utvrđivanja predujmova fizičkih osoba koje su od 1. siječnja 2007. postale obveznicima poreza na dobitak
  8. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi