Provedba Zakona o poticanju ulaganja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Provedba Zakona o poticanju ulaganja
Stranica:
92.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U RRiF-u br. 1/07. objavili smo članak o poticajnim mjerama predviđenim Zakonom o poticanju ulaganja koji se primjenjuje od 1. siječnja 2007. U Nar. nov., br. 64/07. objavljenja je Uredba o poticanju ulaganja kojoj je cilj propisati oblik i sadržaj Prijave za korištenje poticajnih mjera, postupak prijave, odobravanja i korištenja poticajnih mjera te sadržaj godišnjeg izvješća o korištenju poticajnih mjera za ulaganje. U ovom članku donosimo kratak osvrt o temeljnim obilježjima poreznih i novčanih poticaja te o načinu podnošenja Prijave za korištenje poticajnih mjera uređenih novom Uredbom.
  1. Uvod
  2. Bitna obilježja novog sustava poticanja ulaganja
  3. Poticajne mjere
  4. Porezne povlastice
  5. Izvješćivanje o korištenju poticajnih mjera za ulaganje
  6. Primjer podnesene prijave
  7. Komercijalni dio projekta ulaganja
Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #PoticajiOslobođenja