Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja
Stranica:
47.
Autor/i:
Autori: Dubravka KOPUN, dipl. oec. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Rezerviranja troškova koji se odnose na sadašnje učinke u knjigama se provode kao rashod tekućeg razdoblja samo ako zadovoljavaju definiciju predviđenu MRS-om 37. Osim MRS-a 37 i drugih standarda rezerviranja uređuje i Zakon o porezu na dobit koji je propisao uvjete priznavanja određenih vrsta rezerviranja. Svi drugi oblici rezerviranja nisu porezno prihvatljivi. O računovodstvenim evidencijama rezerviranja i poreznom priznavanju tih troškova pišemo u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina
  3. Rezerviranja s računovodstvenog motrišta
  4. Objave u bilješkama uz financijska izvješća
  5. Rezerviranja s poreznog motrišta
  6. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #Računovodstvo