Uvjeti i način provođenja obračunskih plaćanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Uvjeti i način provođenja obračunskih plaćanja
Stranica:
128.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Iva KOPECKI
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U okviru procesa liberalizacije postojećih restrikcija, približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i otvaranjem domaćeg tržišta povećava se robna razmjena s inozemstvom, uvode se novi financijski proizvodi te dolazi do sve većega vlasničkog povezivanja domaćih i inozemnih trgovačkih društava. U svakodnevnom poslovanju s inozemstvom rezidenti sve češće obavljaju transakcije u kojima obveze i potraživanja izmiruju nekim od oblika obračunskih načina plaćanja. Pravnu osnovu za provedbu obračunskih plaćanja tj. promjena u obveznim odnosima nalazimo u Zakonu o obveznim odnosima. Tim je Zakonom uređena pravna priroda obračunskih oblika plaćanja, ali ne i njihova provedivost s aspekta režimskih propisa. S obzirom na to da u praksi rezidenti sve češće koriste obračunske načine plaćanja i suočavaju se s brojnim dvojbama vezanima za uvjete i način njihova provođenja, u nastavku članka donosimo pregled zakonskih propisa koje treba uzeti u obzir pri izvršavanju takvih transakcija. U jednom od sljedećih brojeva časopisa, nastavno na ovaj članak, navest ćemo konkretne slučajeve iz prakse kako bi čitateljima uklonili moguće dvojbe u svjetlu poslovanja s deviznim nerezidentima.
  1. Zakonska osnova
  2. Utjecaj ostalih propisa na obračunska plaćanja
Hashtags:
#Devizno, #Devizno, #PoslovanjeInozemstvo