Osnove funkcioniranja sustava PDV-a nakon ulaska Hrvatske u EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Osnove funkcioniranja sustava PDV-a nakon ulaska Hrvatske u EU
Stranica:
149.
Autor/i:
Autor: Nevenka MORIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Republika Hrvatska je ove jeseni ušla u snažnu dinamiku pregovora s Europskom unijom, a to znači intenziviranje procesa pripreme za ulazak u EU na svim područjima, pa i na području oporezivanja. S obzirom na to da je u službenim dokumentima 2009. godina programski zacrtana kao planska godina pristupanja u EU, neovisno o stvarnom datumu ulaska RH u EU, treba obaviti sve potrebne pripreme za uključivanje RH u jedinstveno tržište EU. Što nas sve očekuje, pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Zakonsko uređenje vezano za PDV, administrativnu suradnju i međusobnu razmjenu podataka u skladu sa zahtjevima EU
  3. Razlike u sustavu oporezivanja PDV-om
  4. VIES sustav
  5. Identifikacijski PDV broj
  6. Zbirna prijava
Hashtags:
#PDV, #Porezi, #Porezi, #PoreziEU