Godišnji popis - inventura u obrtničkim djelatnostima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Godišnji popis - inventura u obrtničkim djelatnostima
Stranica:
156.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U ovom se članku ukazuje na osobitosti, kako s poreznog tako i "knjigovodstvenog" motrišta na dopuštene i prekomjerne gubitke - manjkove na robi i zalihama koji se utvrđuju u godišnjem popisu samostalnih obrtničkih djelatnosti te ostalih koji vode poslovne knjige sukladno propisima o dohotku. Godišnji popis je jedna od važnih pripremnih radnji pri izradi godišnjeg obračuna radi utvrđivanja stvarnog stanja pozicija imovine u odnosu na stanje iskazano u poslovnim knjigama. Da bi se utvrdio dohodak poreznog razdoblja, odnosno porezna osnovica, fizičke osobe koje vode poslovne knjige trebaju prethodno provesti godišnji popis - inventuru, što je i njihova zakonska obveza, čiji rezultat na temelju iskazanih popisnih razlika može bitno utjecati na ostvareni dohodak. Opširnije o osobitostima provođenja godišnjeg popisa fizičkih osoba pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Posebnosti provođenja inventure kod obrtničke djelatnosti
  3. Za koje djelatnosti je Hrvatska obrtnička komora donijela odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma
  4. Kako treba utvrditi i evidentirati viškove i manjkove u poslovnim knjigama i evidencijama fizičkih osoba
  5. Kako se i na temelju kojih evidencija može utvrditi dopušteni prekomjerni manjak
  6. Zaključak
Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost