Kako ostvariti povrat dijela plaćenog doprinosa za ozljede na radu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Kako ostvariti povrat dijela plaćenog doprinosa za ozljede na radu
Stranica:
193.
Autor/i:
Autor: Ninoslav BARTULOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Stupanjem na snagu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 85/06. do 111/07.) prestala je važiti odredba čl. 71. st. 3. dotad važećeg Zakona o zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 94/01. do 90/05. - dalje: Zakon), kojom je bilo utvrđeno pravo obveznika na povrat dijela sredstava od uplaćenoga posebnog doprinosa za slučaj ozljede i profesionalne bolesti. No, prestankom važenja tih propisa nije prestalo i pravo pravnih subjekata da potražuju povrat dijela doprinosa uplaćenog za ozljede na radu i profesionalne bolesti za razdoblje od 1. siječnja do 2. kolovoza 2006., kao i za godine ranije, pod uvjetom da nije nastupila zastara potraživanja u smislu čl. 82. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/02., 175/03. i 177/04). Stoga svi obveznici plaćanja navedenog doprinosa koji zadovoljavaju propisane uvjete za povrat dijela plaćenog doprinosa mogu podnijeti zahtjev nadležnom područnom uredu Zavoda.
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo