Radni odnosi kroz sudsku praksu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Radni odnosi kroz sudsku praksu
Stranica:
198.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Raznolikost životnih situacija u radnim odnosima odražava se i kroz sudsku praksu u tom pravnom području. U drugostupanjskoj presudi Županijskog suda u Varaždinu donesenoj po žalbi iznosi se stajalište o utjecaju rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad na prestanak radnog odnosa. Vrhovni sud Republike Hrvatske (dalje: VSRH) u svojoj revizijskoj odluci zauzima pravno stajalište u situaciji u kojoj je sklopljen sporazum o prestanku ugovora o radu, a poslodavac nakon toga otkaže radni odnos. Postavlja se pitanje na koji je način radni odnos prestao: sporazumom ili otkazom (koji je oglašen nedopuštenim). VSRH zauzima stajalište da je u toj situaciji ugovor o radu prestao sporazumom. Pitanje je važno s obzirom na različite pravne posljedice vezane za način prestanka ugovora o radu. VSRH u drugoj revizijskoj odluci razmatra pitanje razloga i postupka otkaza ugovora o radu. O svemu tome podrobnije u nastavku.
  1. Dostava pravomoćnog rješenja o mirovini zbog nesposobnosti za rad
  2. Prestanak ugovora o radu - sporazum radnika i poslodavca
  3. Redoviti otkaz - kad poslodavac redovito zapošljava 20 radnika ili manje
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo