RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Do 31. siječnja 2008. poslodavci su obvezni dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu izvješće o isplaćenim plaćama, plaćenim doprinosima iz plaće, porezu na dohodak i prirezu na obrascu IP. Isplatitelji primitaka na koje su pri isplati u 2007. obračunali doprinose, porez na dohodak i prirez, kao što su primitci ostvareni na temelju ugovora o djelu, autorski i honorari, dodatak od kapitala i sl., obvezni su Poreznoj upravi u istom roku dostaviti Izvješće o isplaćenom primitku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu na obrascu ID. Osobama kojima su isplatili navedene primitke obvezni su po isteku 2007. uručiti Potvrdu o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu po odbitku. Obrasci se mogu nabaviti u slobodnoj prodaji ili preuzeti s internetskih stranica Ministarstva financija – Porezna uprava, a o tome kako u njima iskazati podatke pišemo u ovom članku.

  1. Obrazac IP – Izvješće o plaći, mirovini, porezu na dohodak i prirezu
  2. sastavljanje obrasca IP
  3. Obrazac ID-1 – izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu
  4. Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)